★ Free online encyclopedia. Did you know? page 115                                               

Iodură de sodiu

Iodura de sodiu este un compus anorganic cu formula NaI, fiind sarea sodiului cu acidul iodhidric. Este un compus solid, alb, cristalizat, fiind utilizat în principal în chimia organică și ca supliment nutrițional. La scară industrială, poate fi ...

                                               

Peroxid de sodiu

Peroxidul de sodiu este un compus anorganic cu formula chimică Na 2 O 2. Este un solid gălbui care se obține în urma arderii sodiului în exces de oxigen. Este unul dintre cei mai cunoscuți și utilizați peroxizi.

                                               

Sulfit de sodiu

Sulfit de sodiu este sarea sodiului cu acidul sulfuros și are formula chimică Na 2 SO 3. Este produs în timpul procesului de desulfurare a gazelor. Este un compus solid, alb, folosit ca și conservant și pentru prevenirea degradării și decolorării ...

                                               

Wolframat de sodiu

Wolframatul de sodiu este un compus anorganic, sarea de sodiu a acidului wolframic. Este un solid alb, solubil în apă, folositor pentru faptul că este o sursă de wolfram în sinteza chimică. Este un compus intermediar în procesul de conversie al m ...

                                               

Hidroxid de stibiu

                                               

Stibină

Vezi și: Stibină mineral. Stibina sau Stibanul are formula chimică SbH 3 este un gaz incolor toxic cu miros neplăcut, la dizolvare în apă formând soluții acide.

                                               

Oxid de stronțiu

Oxidul de stronțiu este un oxid cu formula SrO, care se formează în urma reacției dintre stronțiu și oxigen. Compusul este un solid alb sau incolor și un oxid bazic puternic.

                                               

Monoxid de sulf

Monoxidul de sulf este un compus anorganic cu formula SO. Poate fi întâlnit stabil doar sub formă de gaz diluat. Când este concentrat sau condensat, se transformă în S 2 O 2. A fost detectat în spațiu, dar este aproape inexistent pe Pământ.

                                               

Iodură de taliu

Sub acțiunea luminii, iodura de taliu se descompune. 2 T l I ← → h ν 2 T l I 1 − x + x I 2 {\displaystyle \mathrm {2TlI\ {\stackrel {\xrightarrow {h\nu }}{\xleftarrow{}}}\ 2TlI_{1-x}+xI_{2}} } În reacția cu acidul sulfuric, se obține acid iodhidr ...

                                               

Trioxid de telur

Există două forme de trioxid de telur, cea galbenă/roșie α-TeO 3 și cea gri, romboedrică β-TeO 3, care este mai puțin reactivă. α-TeO 3 are o structură similară cu cea a fluorurii de fier III FeF 3, cu unități octaedrice de TeO 6 unite în toate v ...

                                               

Uranocen

Uranocenul este un compus organometalic cu uraniu, cu formula U 2, ce face parte din categoria metalocenilor. Este alcătuit din două molecule de ciclooctatetraenă deasupra unui atom de uraniu. Este unul dintre primii compuși organo-uranici sintet ...

                                               

Clorură de vanadiu (IV)

                                               

Acid wolframic

Acidul wolframic este denumirea dată formei hidratate de trioxid de wolfram, WO 3. Cea mai simplă formă a acidului wolframic este forma monohidrată, WO 3 H 2 O, dar se cunoaște și cea dihidrată WO 3 2H 2 O. Structura cristalului de WO 3 H 2 O con ...

                                               

Trioxid de wolfram

Trioxidul de wolfram, de asemenea cunoscut și ca oxid de wolfram sau anhidridă wolframică, este un compus anorganic cu formula WO 3, și care conține trei atomi de oxigen și un atom de wolfram în starea de oxidare +6.

                                               

Tetroxid de xenon

Tetroxidul de xenon este un compus anorganic format din xenon și oxigen, cu formula XeO 4, notabil pentru că este un compus relativ stabil al unui gaz nobil. Este un solid galben cristalin stabil sub −35.9 °C, deasupra acelei temperaturi este pos ...

                                               

Babbit

În metalurgie, babbit este numele unui aliaj antifricțiune Sn-Sb-Cu temperatură de topire joasă, alcătuit din: 85–88 % staniu, 4–5 % cupru, 8–10 % stibiu. Poartă numele americanului Isaac Babbitt, care l-a inventat în 1839. Aliajele din această c ...

                                               

Silicat (mineral)

Silicații sunt compuși oxigenați ai siliciului cu metale. Constituie peste 90 % din scoarța pământului, pe când mantaua este alcătuită numai din silicați. In mineralogie silicații alcătuiesc o grupă mare de minerale. Din punct de vedere chimic si ...

                                               

Ajoit

Ajoitul este un mineral foarte rar care face parte din clasa silicaților și germanaților, fiind un silicat neclasificat. Mineralul cristalizează în sistemul triclinic și are compoziția chimică Cu 7 AlSi 9 O 24 6 * 3 H 2 O. Se prezintă sub formă d ...

                                               

Almandin

Mineralul almandin este un granat aluminoferos, de culoare roșie-brună. Formula sa chimică este Fe 3 Al 2 3 cu urme de Ti, Mn, Mg, Ca.

                                               

Andaluzit

Andaluzitul este un mineral numit și "piatra crizantemă”. Din punct de vedere chimic este un silicat de aluminiu, care face parte din clasa inosilicaților cu anioni străini așezați tetraedric. Mineralul cristalizează în sistemul ortorombic, cu fo ...

                                               

Biotit

Biotitul: din anul 1999 este considerat de International Mineralogical Association ca un amestec de minerale de annit și phlogopit.

                                               

Diopsid

Diopsidul este un mineral foarte răspândit în natură, care face parte din grupa clino-piroxenilor, clasa silicaților, mai precis din categoria "inosilicaților”.

                                               

Dioptaz

Mineralul dioptaz este un silicat hidratat de cupru. Se mai numește smarald de cupru, din cauza culorilor asemănătoare. Formula sa chimică este C u 6 x 6H 2 O.

                                               

Diosmectită

Diosmectita este un silicat natural de aluminiu și magneziu care este utilizat ca medicament adsorbant intestinal, în tratamentul diareei. Calea de administrare disponibilă este cea orală.

                                               

Egirin

Egirinul a fost denumit în anul 1835 de către mineralogul Hans Morten Thrane Esmark, după Aegir, zeul mării în mitologia nordică, deoarece locația descoperirii sale se afla pe malul mării, pe coasta norvegiană.

                                               

Glauconit

Glauconitul este un silicat natural hidratat de aluminiu, magneziu, fier și potasiu. Face pare din grupa silicaților. Formula chimică empirică este 2 4 cu urme de T i, C a, P.

                                               

Hornblendă

Hornblenda este un silicat, mineralul cel mai important din grupa amfibolilor monoclinici, caracterizat printr-o compoziție complexă. Este cunoscută și sub numele de acromaită, amfibolă, orniblendă sau rimpylită. Formula sa chimică generală este ...

                                               

Silimanit

Silimanitul este un mineral care face parte din grupa silicaților de aluminiu, subclasa nezosilicați, și are formula Al. Acesta cristalizează în sistem rombic 2 / m 2 / m 2 / m, iar habitusul prezintă cristale aciculare, nu se observă fețe termin ...

                                               

Titanit

El mai conține ca impurități mici cantități de fier și aluminiu, precum și unele pământuri rare ca ceriul sau ytriul. Numele de titanit provine de la conținutul său de titan, iar cel de sfen din limba greacă "sphenos" = "pană", datorită formei cr ...

                                               

Wolastonit

Wolastonitul este un mineral cu formula chimică Ca 3, format din calciu și acid silicic. Face parte din clasa silicaților, având o structură chimică alcătuită din lanțuri de 2- legate între ele prin cationi de calciu. Cu toate că și piroxenii sun ...

                                               

Aminozahar

Un aminozahar este un compus organic derivat de la o glucidă, în care o grupă hidroxil este substituită de o grupă amino. Sunt cunoscute peste 60 de aminozaharuri, iar printre cele mai răspândite se numără N -acetil- D -glucozamină, unul dintre c ...

                                               

Antibiotic glicopeptidic

Antibioticele glicopeptidice reprezintă o clasă de medicamente antibiotice de origine bacteriană, care sunt din punct de vedere chimic peptide ciclice sau policiclice glicozilate. Printre cele mai importante glicopeptide antimicrobiene se numără: ...

                                               

Glicozidă

O glicozidă este un compus organic format prin condensarea a 2 componente: una de tip glucidic și alta de tip non-glucidic denumită aglicon. Cele două componente se unesc printr-o legătură glicozidică.

                                               

Monozaharidă

Monozaharidele sunt compuși organici cu funcțiuni mixte, care conțin în moleculă o grupare funcțională carbonil și grupe hidroxil. De asemenea, sunt și cele mai simple zaharide.

                                               

Aldoză

O aldoză este o monozaharidă care conține o singură grupare aldehidă în moleculă. Formula chimică este de forma C n n. Cea mai simplă aldoză posibilă este dioza numită glicolaldehidă, care are doar doi atomi de carbon. Printre alte exemple se num ...

                                               

Arabinoză

Arabinoza este o monozaharidă de tip aldoză și are formula moleculară C 5 H 10 O 5. Compusul prezintă doi stereoizomeri: D -arabinoza și L -arabinoza. Din punctul de vedere structural, în natură majoritatea zaharidelor sunt răspândite sub forma D ...

                                               

Cetoză

O cetoză este o monozaharidă care conține doar o singură grupă de cetonă în moleculă. Având trei atomi de carbon, dihidroxiacetona este cea mai simplă cetoză și singura care nu prezintă activitate optică.

                                               

Galactoză

Galactoza este o monozaharidă care este întâlnită frecvent în mucoasele organismelor vii. Zahărul conține ca. 10% D-galactoză.

                                               

Gliceraldehidă

Gliceraldehida este o monozaharidă, din categoria triozelor, cu formula C 3 H 6 O 3. Este un solid cristalin, incolor și cu gust dulce, fiind un compus intermediar al metabolismului glucidic. Denumirea provine de la cuvintele glicerol și aldehidă ...

                                               

Hexoză

O hexoză este un tip de monozaharidă care conține șase atomi de carbon, având formula moleculară C 6 H 12 O 6. Hexozele pot fi clasificate, după tipul grupării carbonil, în aldohexoze și în cetohexoze. Din categoria hexozelor face parte monozahar ...

                                               

Lixoză

Lixoza este o monozaharidă de tip aldoză și are formula moleculară C 5 H 10 O 5. Compusul prezintă doi stereoizomeri: D -lixoza și L -lixoza. Lixoza este întâlnită foarte rar în natură, fiind, de exemplu, un component al glicolipidelor bacteriene.

                                               

Pentoză

Pentoza este o monozaharidă cu atomi de carbon. Pentozele sunt așezate în 2 grupuri. Aldopentozele au o grupă funcțională de aldehide la poziția 1, iar cetopentozele au una de cetone în poziția 2 sau 3. Sunt foarte solubile în apă.

                                               

Riboză

Riboza este un compus organic cu formula chimică C 5 H 10 O 5, mai exact, o monozaharidă pentoză, cu forma lineară H−−4−H, și care are toate grupările de hidroxil pe aceeași parte în proiectarea Fischer. Termenul se poate referi la ambii enantiom ...

                                               

Ribuloză

Ribuloza este o monozaharidă din categoria cetopentozelor, cu formula chimică C 5 H 10 O 5. Sunt posibili doi enantiomeri, D -ribuloza și L -ribuloza. D -ribuloza este diastereoizomerul D -xilulozei.

                                               

Sorboză

Sorboza este o cetoză aparținând grupului de glucide numite monozaharide. L-sorboza este produsă prin dehidrogenarea regiocontrolată a D-sorbitolului, folosind Gluconobacter oxydans sau specii de Acetobacter. L-Sorboza este utilizată ca materie p ...

                                               

Xiloză

Xiloza este o monozaharidă de tip aldoză și are formula moleculară C 5 H 10 O 5. Compusul prezintă doi stereoizomeri: D -xiloza și L -xiloza. Forma de D -xiloză este cea mai răspândită în natură, fiind întâlnită în gumele vegetale și sub formă de ...

                                               

Amilopectină

Amilopectina este una din cele două polizaharide, ce intră în compoziția amidonului, fiind cea mai răspândită în natură. Aceasta are o greutate moleculară mai mare decât cea a amilozei, putând atinge masa de 1.000.000. În structura acesteia, pe l ...

                                               

Ceară

Ceară este o denumire generică pentru o serie de produse naturale, de origine animală, vegetală, minerală, sau sintetice, care au proprietatea de a fi plastice, insolubile în apă, de a se înmuia și a se topi la temperaturi destul de joase. Cea ma ...

                                               

Spermanțet

Spermanțetul este materie grasă de culoare albă, cu aspect de ceară, care se obține din craniul de cașalot. Este folosit în cosmetică și la fabricarea lumânărilor. Spermanțetul este insolubil în apă, puțin solubil în etanol la rece și ușor solubi ...

                                               

Margarină

Margarina este un amestec de uleiuri vegetale naturale cu o cantitate redusă de grăsime vegetală și apă. În funcție de tipurile de uleiuri vegetale folosite și de proporția acestora, margarina conține grăsimile esențiale Omega 3 și 6 în cantități ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →