★ Free online encyclopedia. Did you know? page 121                                               

Hexan

Hexanul este un alcan cu șase atomi de carbon în moleculă și cu formula chimică C 6 H 14. Termenul se poate referi la oricare dintre cei cinci izomeri structurali, sau la un amestec al lor, totuși, în nomenclatura IUPAC, termenul hexan face refer ...

                                               

Octan

Octanul este un alcan cu formula chimică C 8 H 18 și cu formula structurală restrânsă CH 3 6 CH 3. Octanul are mulți izomeri de structură care diferă prin numărul ramificărilor și locația unde se face ramificarea la catena de carbon. Unul dintre ...

                                               

Tetradecan

                                               

Vaselină

Vaselină este, ca și parafina, un distilat din petrol, format din alcani, cu formula generală. El este produs de compania anglo-olandeză Unilever. Numele vaselină este considerat generic în țările vorbitoare de portugheză și spaniolă, în care pro ...

                                               

Reacție de adiție

Reacția de adiție este, în chimie în general și în chimia organică în special, un tip de reacție chimică specifică compușilor cu cel puțin o legătură dublă, prin care compusul nesaturat reacționează sau se combină cu un altă substanță pentru a fo ...

                                               

Cicloadiție

Cicloadiția este un tip de reacție organică în cadrul căreia unul sau mai mulți compuși nesaturați formează un produs de adiție ciclic. Pot fi reacții concertate sau periciclice.

                                               

Reacție de hidratare

În chimie, o reacție de hidratare este un tip de reacție chimică în urma căreia o substanță chimică adiționează apă. În chimia organică, apa se adiționează unui substrat nesaturat, de obicei o alchenă sau o alchină. Aceste reacții sunt folosite l ...

                                               

Hidroformilare

Hidroformilarea, de asemenea cunoscută și ca sinteză oxo, este o metodă industrială de obținere a aldehidelor din alchene. Această reacție chimică presupune o reacție de adiție a unei grupe formil și a unui atom de hidrogen la o legătură dublă ca ...

                                               

Hidrogenare

Hidrogenarea este o reacție chimică prin care un compus chimic sau un element chimic reacționează cu hidrogenul molecular, de obicei în prezența unui catalizator metalic de nichel, paladiu sau platină. Hidrogenarea poate fi ori reducere, ori reac ...

                                               

Ozonoliză

Ozonoliza este o reacție organică în care legăturile nesaturate din compuși precum alchene, alchine sau azoderivați sunt scindate cu ajutorul ozonului. Alchenele și alchinele formează compuși organici în care legăturile multiple carbon-carbon au ...

                                               

Reacție aldolică

Reacția aldolică este o reacție organică de formare de noi legături carbon-carbon. Reacția presupune cuplarea a doi compuși carbonilici cu formarea unui compus β-hidroxilic cunoscut sub denumirea de aldol. Unitățile structurale de tip aldolic sun ...

                                               

Condensare aldolică

Condensarea aldolică este un tip de reacție de condensare organică în care are loc reacția unui intermediar enolic sau a unui anion enolat cu un compus carbonilic, cu formarea unei β-hidroxialdehide sau β-hidroxicetone. Condensarea aldolică poate ...

                                               

Condensare benzoinică

Condensarea benzoinică este o reacție organică de condensare dintre două aldehide aromatice. Reacția este catalizată de unii nucleofili precum anionul cianură. Produsul de condensare este o aciloină, benzoina fiind cel mai simplu reprezentant. O ...

                                               

Reacție de eliminare

Reacția de eliminare este, în chimia organică, un tip de reacție chimică în care doi substituenți sunt eliminați dintr-o moleculă. Mecanismul de reacție poate fi într-o singură etapă sau în două etape. Reacția de eliminare este inversa reacției d ...

                                               

Dehidrogenare

Dehidrogenarea este o reacție chimică ce implică eliminarea de hidrogen din molecula unui compus organic, fiind reacția inversă hidrogenării. Este o reacție importantă, deoarece prin intermediul său se pot obține alchene plecând de la alcani, car ...

                                               

Dehidrohalogenare

Dehidrohalogenarea este o reacție de eliminare în urma căreia are loc eliminarea unui hidracid de halogen dintr-un compus organic. Reacția este cel mai frecvent asociată cu sinteza alchenelor și alchinelor, însă ea este aplicabilă în mai multe co ...

                                               

Oxidare organică

Oxidarea organică diferă de cea din domeniul chimiei anorganice și aceasta deoarece nu are loc transferul propriu-zis de electroni. Oxidarea speciilor chimice are loc cu: Cedare de hidrogen -reacția se numește dehidrogenare. Acceptare de oxigen-r ...

                                               

Reacție de transpoziție

Reacțiile de transpoziție reprezintă un tip de reacții organice în care catena se rearanjează, astfel încât în final se obține un izomer de structură al moleculei originale. De obicei, un substituent se leagă de un alt atom din aceeași moleculă. ...

                                               

Transpoziție pinacolică

Transpoziția pinacolică este o reacție de transpoziție utilizată în chimia organică, în urma căreia are loc transformarea unui 1.2-diol într-un compus carbonilic. Este o reacție de transpoziție 1.2 care se realizează în mediu acid. Reacția a fost ...

                                               

Compus ciclic

În chimie, termenul de compus ciclic face referire la acei compuși chimici care conțin în structura lor una sau mai multe serii de atomi, numite cicluri, inele sau nuclee. Ciclurile pot varia în mărime, și pot fi carbocicluri sau izocicluri ciclu ...

                                               

Antiaromaticitate

Antiaromaticitea este o caracteristică a compușilor antiaromatici, care sunt compușii organici ciclici cu sistem electronic pi ce prezintă o energie crescută datorită prezenței în ciclu a unui sistem format din 4n electroni delocalizați. Spre deo ...

                                               

Pesticid

Pesticidele sunt produse chimice folosite pentru combaterea dăunătorilor plantelor și a produselor agricole stocate, precum și pentru combaterea vectorilor biologici ai bolilor omului și animalelor. Dăunătorii includ microbi, plante sau animale c ...

                                               

Radiație

Radiația este un fenomen fizic de emitere și propagare de unde sau de corpusculi. Orice radiație implică un transport de energie. În numeroase cazuri, radiația se face sub forma unui fascicul de raze, astfel că termenul de raze este folosit cu ac ...

                                               

Activare cu neutroni

Activarea cu neutroni este procesul în care radiația neutronică induce radioactivitate în materiale și are loc atunci când nucleele atomice captează neutroni liberi, devenind mai grele și trecând în stări excitate. De multe ori, nucleul excitat s ...

                                               

Anihilare

Anihilarea este definită ca o "distrugere totală" a unui obiect. Cuvânt în sine provine din latinescul nihil. Prin traducere literala, este procesul în care un obiect este nimicit. Termenul este folosit in domeniul fizicii pentru a desemna proces ...

                                               

Becquerel

Becquerel este o unitate de măsură în SI a radioactivității. Această unitate a fost denumită după fizicianul francez Antoine Henri Becquerel, care în anul 1903 a primit împreună cu Marie Curie premiul Nobel pentru descoperirea fenomenului de radi ...

                                               

Dezintegrare beta

Dezintegrarea beta este un tip de dezintegrare radioactivă, în urma căreia un nucleu atomic emite particule beta. În ambele cazuri, produsul de dezintegrare este izobar cu nucleul părinte, aparținând fie elementului anterior, fie celui ulterior a ...

                                               

Gray (unitate de măsură)

Gray este unitatea SI de măsură a dozei de radiații ionizante și este definită ca fiind doza de radiație absorbită de substanță în condițiile unei energii primite și disipate integral în unitatea de masă având valoarea de 1 joule per kilogram de ...

                                               

Radiație de sincrotron

Radiația de sincrotron apare la mișcarea electronilor în câmp magnetic pe orbite circulare. Puterea radiației sincrotrone este direct proporțională cu puterea a patra a energiei electronilor și invers proporțională cu pătratul razei orbitei elect ...

                                               

Röntgen (unitate de măsură)

Röntgen este o unitate de măsură a dozei radiațiilor X sau γ {\displaystyle \gamma }. Simbolul röntgenului este: R. Un röntgen produce, prin ionizarea unui cm 3 de aer, o sarcină electrică egală cu un franklin. 1Fr = 1 / 3 x10 -9 coulombi.

                                               

Austenită

Austenita este un amestec de carbon și fier notată cu litera grecească γ, cu structură cristalină cubică cu fețe centrate, paramagnetică. Este denumită după metalurgistul britanic William Chandler Roberts-Austen. În oțelurile și fontele nealiate ...

                                               

Mischmetal

Mischmetalul este un aliaj de elemente chimice rare în proporții variate. Mai este cunoscut și ca mischmetal de ceriu, mischmetal de pământuri rare sau misch metal.

                                               

Oțel inoxidabil

În metalurgie, oțelul inoxidabil este acel aliaj al oțelului care conține cel puțin 12% crom în procente de masă. Acest tip de oțel este rezistent la coroziune. Inoxul este un oțel cu un conținut scăzut de carbon în compoziție, care conține crom ...

                                               

Oțel

Oțelul este un aliaj ce conține ca elemente principale fierul și carbonul, având un conținut de carbon sub 2.2%. Aliajele fier-carbon cu mai mult de 2.2% carbon se numesc fonte. Oțelurile sunt materialele cu cea mai largă utilizare în industrie. ...

                                               

Sare (chimie)

Sărurile sunt combinații cu structură ionică, în general, formate prin neutralizarea unui acid cu o bază. Se mai pot obține în urma reacțiilor dintre un acid și o altă sare, dintre metale și acizi, sau prin combinarea directă a elementelor. Sărur ...

                                               

Sare dublă

Sărurile duble sunt acele săruri care conțin mai mult de un cation sau anion, și sunt obținute prin combinarea a două tipuri diferite de săruri care au cristalizat în același cristal ionic. Exemple de săruri duble includ alaunii sau sărurile Tutt ...

                                               

Agent alchilant

Un agent alchilant este un tip de medicament chimioterapic utilizat în tratamentul cancerului. Acesta adiționează resturi alchilice, prin reacții de alchilare, la molecula de ADN. Ca urmare a acestor reacții se obține un ADN nefuncțional, ceea ce ...

                                               

Cromat

În chimie, cromații sunt sărurile care conțin anionul cromat, CrO 2− 4, iar dicromații sunt sărurile care conțin anionul dicromat, Cr 2 O 2− 7. Ambii ioni sunt oxoanioni ai cromului cu starea de oxidare +6. Compușii sunt agenți oxidanți moderanți ...

                                               

Dietiltoluamidă

Dietiltoluamid este un compus chimic folosit ca mijloc de protecție contra insectelor. El are un spectru larg asupra diferitelor specii de insecte. DEET-ul poate declanșa la unele persoane reacții alergice, mai sensibile sunt femeile gravide sau ...

                                               

Adeziv

Un adeziv este un produs natural sau sintetic care permite lipirea a două suprafețe din același material sau din materiale diferite.

                                               

Material rulant al Societății Feroviare de Turism

Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. – C.F.R. SA” se ocupă cu organizarea de trasee folosind trenuri de epocă. Societatea are 6 trenuri cu ecartament normal și două trenuri de linie îngustă pe ecartament de 760 mm. În patrimoniul societății exi ...

                                               

Proiect: Elementele/Participanți

Aici sunt listați participanții în proiectul Elementele. Pentru a vă înscrie, adăugați încă un rând și semnați-vă. --Luzomim. -- Sebastian pin 2 noiembrie 2014 20:47 EET. -- Alex Nico mesaj 2 noiembrie 2014 22:54 EET. Participați? Puteți adăuga f ...

                                               

Bethe Ansatz

În fizică, Bethe Ansatz este o metodă pentru găsirea soluțiilor exacte ale unor modele cuantice unidimensionale. Această metodă a fost inventată de Hans Bethe în 1931, pentru a găsi valorile proprii exacte și vectorii proprii ale hamiltonianului ...

                                               

Diamagnetism

Diamagnetismul este proprietatea unui obiect, care se manifestă prin apariția unui câmp magnetic în opoziție cu un câmp magnetic aplicat din exterior. Mai exact, un câmp magnetic extern modifică viteza de rotație a electronilor în jurul nucleului ...

                                               

Efectul Barnett

Efectul Barnett reprezintă magnetizarea unui corp feromagnetic neîncărcat electric atunci când acesta este rotit în jurul uneia dintre axele sale. Corpul dobândește un moment magnetic direcționat de-a lungul axei de rotație. Un obiect care se rot ...

                                               

Efectul Einstein-de Haas

Efectul Einstein-de Haas, sau efectul Richardson, este un fenomen fizic descoperit de Albert Einstein și Wander Johannes Haas la mijlocul anilor 1910, care determină o relație între magnetism, momentul cinetic și spinul particulelor elementare. E ...

                                               

Lagăre magnetice

Kinematic Models for Design Digital Library KMODDL - Filme și imagini cu sute de modele de sisteme în acțiune la Cornell University. Include și bibliotecă cu e-book-uri de texte clasice despre proiectare mechanică.

                                               

Moment magnetic

Momentul magnetic e o mărime fizică care determină mărimea momentului forței căreia un magnet îi este supus în câmp magnetic extern. Este un vector orientat dinspre polul sud spre polul nord al magnetului. Bucla de curent electric, magnetul bară, ...

                                               

Fermion Weyl

Fermionul Weyl este o particulă ipotetică propusă de matematicianul și fizicianul german Hermann Weyl în 1929, lipsită de masă și cu alte proprietăți neobișnuite. Timp de decenii s-a crezut că neutrinii sunt particule Weyl, până când, în 1998, s- ...

                                               

Criptare cuantică

Criptarea cuantică este o abordare bazată pe fizica cuantică pentru a realiza comunicații securizate. Spre deosebire metodele de criptografie tradiționale, care folosesc diverse metode matematice pentru a împiedica interceptarea și decodificarea ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →