ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 194                                               

Catastrofa de la Bhopal

Catastrofa de la Bhopal este numele sub care este cunoscut unul dintre cele mai grave accidente industriale din lume și care s-a soldat cu peste 15.000 de victime și cu peste 500.000 de persoane afectate în mod direct. Evenimentul s-a petrecut în ...

                                               

Dezastrul nuclear de la Kîștîm

Dezastrul de la Kîștîm a fost un accident nuclear la stația nucleară Maiak din orașul Oziorsk din URSS care a avut drept rezultat contaminarea radioactivă a unor teritorii extinse. A primit gradul 6 din 7 pe Scala Internațională Nucleară, făcându ...

                                               

Exxon Valdez

Exxon Valdez a fost un tanc petrolier a cărui eșuare, în noaptea de 24 martie 1989, în reciful Bligh, pe coasta statului Alaska a produs un grav accident ecologic, soldat cu deversarea a 50.000 de metri cubi de petrol, care s-au răspândit în apel ...

                                               

Incendierile de petrol din Kuweit

Incendierile de petrol din Kuweit este numele sub care este cunoscut dezastrul ecologic din 1991, cauzat de trupele militare irakiene care se retrăgeau din Kuweit în cadrul Războiului din Golf. Decizia distructivă a fost adoptată de Saddam Hussei ...

                                               

Love Canal

Love Canal este o suburbie a orașului Niagara Falls. A intrat în atenția opiniei publice naționale și internaționale prin anii 1970 când a fost dezvăluit faptul că aici se aflau îngropate, din perioada anilor 40 și 50, cantitatea de 21.000 tone d ...

                                               

Marea Aral

Marea Aral este un bazin endoreic ce conține părțile restante ale unui mare lac sărat din Asia Centrală, situat între Kazahstan și Uzbekistan. Mai este cunoscut și sub numele de Lacul Aral sau Marea Albastră. În trecut era unul dintre cele mai ma ...

                                               

Marele Smog din 1952

Marele Smog din 1952 a fost un fenomen sever de poluare a aerului, care a avut loc la Londra între 5 și 9 decembrie 1952. Dezastrul ecologic s-a datorat faptului că încălzirea locuințelor în metropola britanică se baza în special pe cărbune. Gaze ...

                                               

Pata-Rât

Pata-Rât este locul pe care se află amplasată rampa de gunoi a municipiului Cluj-Napoca. Denumirea locului provine de la satul învecinat, Pata. La Pata Rât locuiesc aproximativ 1.500 de romi, o parte dintre ei evacuați ilegal de autoritățile din ...

                                               

Sometra

Sometra Copșa Mică este o companie producătoare de plumb, zinc și alte neferoase din România. Este controlată, din 1998, de Mytilineos Holdings, care deține 92.79% din capitalul companiei. Grupul Mytilineos cuprinde companii importante în domeniu ...

                                               

Consiliul german pentru sustenabilitatea clădirilor

Consiliul german pentru sustenabilitatea clădirilor, conform originalului din germană Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, acronim DGNB, este o organizație non-profit, ne-guvernamentală și profesională din Germania, cu sediul la Stuttgar ...

                                               

Biomimetică

Biomimetica sau biomimetismul este imitarea de modele, sisteme și elemente ale naturii în scopul de a rezolva probleme umane complexe. Termenii de "biomimetică" și "biomimetism" derivă din greacă veche βίος, viata, si μίμησις, imitație, din μιμεῖ ...

                                               

Permacultură

Permacultura este o modalitate de proiectare și design a așezărilor umane și sistemelor agricole perene, bazată pe imitarea relațiilor ce există în ecosistemele naturale. Majoritatea populațiilor native au practicat anumite forme de permacultură ...

                                               

Supercivilizație

Potrivit unor cercetători, o supercivilizație este o civilizație ipotetică pentru care călătoriile interstelare într-un timp rezonabil nu prezintă probleme. Însă o rasă aflată în stadiul nostru de dezvoltare nu ar putea deosebi tehnologia unei as ...

                                               

Ecologie

Ecologia este o știință biologică de sinteză ce studiază interacțiunea dintre organisme, plante și mediul în care ele trăiesc. Pentru aceasta ecologia analizează îndeaproape structura, funcția și productivitatea sistemelor biologice supraindividu ...

                                               

Faună

Fauna definește totalitatea viețuitoarelor din regnul animal care trăiesc într-o anumită regiune sau areal geografic. Denumirea provine de la Fauna ⁠, zeița romană a fertilității.

                                               

Floră

Flora reprezintă totalitatea plantelor care cresc într-o anumită regiune sau areal geografic. Pe când fauna este termenul care se referă la totalitatea animalelor care trăiește în regiune. Termenul "Flora” provine din latină zeița romană a floril ...

                                               

Lista roșie a IUCN

Lista roșie a IUCN, creată în 1964, reprezintă inventarul cel mai complet al stării de conservare a speciilor de animale și plante, fiind cel mai bun indicator al stării biodiversității mondiale.

                                               

Ecologie profundă

Ecologia profundă este o ramură oarecum recentă a filosofiei ecologice, care consideră omul ca parte integrantă a mediului său înconjurător. Este un sistem de gândire care acordă mai multă valoare speciilor non-umane și ecosistemelor decât alte m ...

                                               

Anadrom

Peștii anadromi sau potamotoci sunt pești care trăiesc cea mai mare parte a vieții în apa mării, iar pentru reproducere urcă în apele dulci. De exemplu somonul din Marea Nordului și nordul Oceanului Atlantic migrează pe fluviile și râurile din no ...

                                               

Bentos

Bentosul reprezintă totalitatea organismelor vii, animale și vegetale, care trăiesc pe fundul unui bazin de apă. Aceste organisme pot fi: fixate sau foarte puțin mobile. Organismele vii din bentos servesc ca hrană mai ales pentru animalele care î ...

                                               

Bioacumulare

Bioacumularea reprezintă acumularea unor substanțe, precum pesticidele sau metalele grele, în organismele vii. Bioacumularea are loc atunci când organismul absoarbe substanțele mult mai rapid decât acestea sunt eliminate sau consumate prin catabo ...

                                               

Biocenologie

                                               

Biogeocenoză

Prin biogeocenoză se înțelege un complex natural unitar, format din biocenoză și biotop sau ecotop, respectiv acea porțiune din suprafața Pământului în care biocenoza și părțile corespunzătoare din litosferă, pedosferă, atmosferă și hidrosferă ră ...

                                               

Biomasă (ecologie)

Biomasa reprezintă masa a toată materia organică într-un ecosistem dat. Cuprinde mai multe biocenoze cu o larga raspandire pe Terra.

                                               

Biosferă

Biosfera este un termen generic care desemnează spațiile de pe Pământ unde există viață, incluzând partea inferioară a atmosferei, partea superioară a hidrosferei și litosferei. Biosfera conține o multitudine de organisme și de specii care formea ...

                                               

Bioskena

Bioskena sau merocenoza este cea mai mică unitate a biotopului, care prezintă un fond propriu de specii. Ca exemplu de bioskenă pot fi date frunzele de nufăr care stau la limita dintre două medii diferite: aerul și apa, posedând o asociație propr ...

                                               

Biotop terestru

Biotopul este alcătuit din factorii fără viață ai mediului. El cuprinde substratul și factorii climatici. Substratul poate fi de natură solidă, lichidă și gazoasă. Biotopul terestru are ca substrat solul, iar biotopul acvatic are ca substrat masa ...

                                               

Captarea și stocarea dioxidului de carbon

Captarea și stocarea dioxidului de carbon este o metodă de prevenire a acumulării unor cantități mari de dioxid de carbon în atmosferă. În România este în desfășurare un proiect de implemetare a acestei metode la unitatea 6 din Complexul Energeti ...

                                               

Cartea Roșie a Republicii Moldova

Cartea Roșie a Republicii Moldova cuprinde specii de organisme pe cale de dispariție. Prima ediție a fost publicată în 1978 și cuprindea 26 de specii de plante și 29 de specii de animale periclitate și critic periclitate.

                                               

Catadrom

Peștii catadromi sau talasotoci sunt pești care petrec cea mai mare parte din ciclul vital în ape dulci, iar pentru reproducere coboară în mare. De exemplu: anghila, care trăiește până la maturitate în râurile și fluviile europene, iar pentru rep ...

                                               

Combustie în buclă chimică

Combustia în buclă chimică este un proces de ardere a unui combustibil pe bază de hidrocarburi, care este împărțit în două reacții, una de oxidare și alta de reducere, și unde este folosit un oxid metalic pentru a transporta oxigenul între cele d ...

                                               

Comportament teritorial

În zoologie, ecologie și etologie comportamentul teritorial reprezintă metode specifice prin care un animal sau un grup de animale își protejează teritoriul de incursiunile altor membri din aceeași specie. Proprietarul sau proprietarii teritoriul ...

                                               

Criză ecologică

În general, o criză ecologică are loc atunci când habitatul unei specii sau a unei populații se modifică în măsura în care pune în pericol continuitatea speciei și supraviețuirea ei. În special, criza ecologică poate fi starea critică a mediului ...

                                               

Deșertificare

Deșertificarea este un fenomen complex de transformare treptată a unor terenuri cu soluri fertile în deșerturi, determinat de schimbările climatice și activitățile umane. Procesul de deșertificare poate rezulta după o evoluție seculară a climatul ...

                                               

Dezvoltare eco-industrială

Dezvoltarea eco-industrială este un cadru în care industria se poate dezvolta, reducându-și în același timp impactul asupra mediului. Aceasta utilizează un ciclu de producție cu circuit închis pentru a aborda o gamă largă de probleme de mediu, cu ...

                                               

Echilibru ecologic

Echilibrul ecologic reprezintă ansamblul stărilor și interrelațiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigură menținerea structurii, funcționarea și dinamica ideală a acestuia. În sens ecologic, prin echilibru ecologic ...

                                               

Ecologia populației

Ecologia populației este una din cele mai importante ramuri ale ecologiei, ce se ocupă cu studierea dinamicii unei populații și interacțiunea ei cu mediul înconjurător. Prima lucrare semnificativă despre biologia populațiilor a fost scrisă în anu ...

                                               

Ecoregiune

O ecoregiune este o zonă geografică definită, de suprafață relativ mare, care se deosebește de restul datorită caracterului unic al morfologiei, geologiei, climei, solului, hidrologiei, florei și faunei.

                                               

Ecosferă

Ecosfera este un sistem ecologic închis al unei planete în care are loc o interacțiune continuă a diferitelor forme de materie și energie. Forțele celor patru interacțiuni fundamentale produc diferitele forme de materie care există în straturile ...

                                               

Ecotip

Ecotipul reprezintă o formă subspecifică, o subdiviziune genetică și ecologică a indivizilor, cu unele diferențe genetice și cu anumite însușiri ereditare proprii față de alte subspecii, în interiorul unei specii, prin care se deosebesc de alte g ...

                                               

Ecoton

Termenul ecoton descrie zona de tranziție dintre 2 comunități ecologice adiacente diferite, aici având loc de trai temporar organisme din ambele ecosisteme.

                                               

Ecotoxicologie

Ecotoxicologia este știința care studiază efectele pe care le au substanțele toxice asupra organismelor. Ecotoxicologia este știința de graniță dintre Ecologie și Toxicologie și studiază efectul substanțelor toxice asupra sistemelor ecologice. Pr ...

                                               

Educație ecologică

Educația ecologică se referă la eforturile organizate de informare despre mediul înconjurător: funcțiile sale, interacțiunea omului cu ecosistemele în limitele dezvoltării durabile. Pe lângă școli, educația ecologică are ca suport și campanii pub ...

                                               

Eurihalin

Speciile eurihaline sunt specii care prezintă toleranțe foarte largi față de salinitatea apelor. De exemplu: alga lăptuca de mare ; viermii anelizi Nereis diversicolor, Arenicola sp., meduzele Aurelia aurita, Crambessa tagi ; molusca Mytilus gall ...

                                               

European Journal of Ecology

Revista științifică European Journal of Ecology a fost fondată în anul 2015. Este o revistă bianuală, exclusiv în limba engleză. Cuprinde lucrări originale care sunt supuse procesului de recenzare incluzând o gamă variată de aspecte asociate ecol ...

                                               

Extremofil

Extremofile se referă la acele organisme care pot supraviețui în condiții extreme. Câteva tipuri de organisme extremofile după temperatură sunt termofilele, psihrofilele și hipertermofilele. De asemenea, există organisme halofile, acidofile și xe ...

                                               

Factor de mediu

Factorul de mediu sau factorul ecologic este un element material capabil de a produce o acțiune directă sau indirectă asupra altor elemente materiale, provocând reacții corespunzătoare. Se deosebesc mai multe categorii de factori de mediu: factor ...

                                               

Factori ecologici

Factori ecologici este o noțiune care include următorii factori de mediu: factorii abiotici și factorii biotici cu care un organism vine în contact și cu care se intercondiționează reciproc. Factorii de mediu sunt foarte variați, ei pot fi necesa ...

                                               

Fitocenoză

Fitocenoza este o comunitate vegetală cu o structură și dinamică proprie, formată dintr-un număr determinat de populații de plante autotrofe, adaptate la conviețuirea în biotopul relativ uniform pe care îl ocupă și constituie partea producătoare ...

                                               

Fosă septică

Fosele septice sunt rezervoare etanșe subterane, în care se colecteazǎ apele menajere produse în gospodǎrii, eliminǎ în bunǎ mǎsurǎ materiile poluante concentrate în apele uzate și asigurǎ reținerea materiilor solide și a deșeurilor plutitoare.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →