★ Free online encyclopedia. Did you know? page 337                                               

Vizireni, Buzău

Vizireni este un sat în comuna C.A. Rosetti din județul Buzău, Muntenia, România. Se află în partea de sud-est a județului din zona de câmpie. Satul și-a luat numele de la satul Viziru, de unde provin locuitorii care l-au fondat. La sfârșitul sec ...

                                               

Zărnești, Buzău

Zărnești este un sat în comuna cu același nume din județul Buzău, Muntenia, România. Se află în valea Câlnăului, în Subcarpații de Curbură. La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul Zărnești era reședința unei comune cu același nume denumită și Ză ...

                                               

Borcea, Călărași

Atestarea documentară scrisă: 15 decembrie 1501. Radu Voievod, domnul Țării Românești, emitea un hrisov act de cancelarie domnească confirmat cu pecetea mare a țării prin care întărea stăpânirea mănăstirii Nucet asupra bălții Săltava, de la "gura ...

                                               

Coslogeni, Călărași

Coslogeni este un sat în comuna Dichiseni din județul Călărași, Muntenia, România. Lângă sat se află o veche cruce din piatră numită "Crucea de leac", similară celei de la Mânăstirea Dervent de lângă Ostrov, unde în fiecare an de Izvorul Tămăduir ...

                                               

Negoești, Călărași

Negoești este un sat în comuna Șoldanu din județul Călărași, Muntenia, România. În satul Negoești a fost construită în anii 1648-1649 Mânăstirea Negoiești, de către Matei Basarab și Doamna Elena. Actualmente, mânăstirea nu mai funcționează, ci do ...

                                               

Ogoru, Călărași

Ogoru este un sat în comuna Dor Mărunt din județul Călărași, Muntenia, România. Se află în Câmpia Ialomiței. Localitatea este situată la 5 km de Lehliu-Gară și la 2 km de autostrada A2, fiind străbătută de DN3A. Ogorul denumit asa in timpul comun ...

                                               

Sultana, Călărași

Se află la distanța de 95 km de București și 15 km de Dunăre, și este situată în partea de SE a României, pe malul drept al lacului Mostiștea, care are o suprafață de 20 km pătrați și este bogat în faună piscicolă.

                                               

Agârbiciu, Cluj

Agârbiciu este un sat în comuna Căpușu Mare din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 082, localitatea apare sub numele de "Egerbegy”.

                                               

Agriș, Cluj

Agriș este un sat în comuna Iara din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 109 satul Agriș apare sub numele de Ruha Egrés.

                                               

Aiton, Cluj

Stâlpul miliar descoperit de Mihály Szathmári Pap profesor de religie, 1737-1812 în anul 1758 la Aiton, marchează distanța de la Potaissa la Aiton, constituind prima atestare documentară a localităților Potaissa Turda și Napoca Cluj. Nu se cunoaș ...

                                               

Alunișu, Cluj

Alunișu, mai demult, colocvial, Muerău, Majero sau Măierou, este un sat în comuna Sâncraiu din județul Cluj, Transilvania, România.

                                               

Așchileu Mare, Cluj

Așchileu Mare este satul de reședință al comunei Așchileu din județul Cluj, Transilvania, România. Localitatea este menționată în cronica notarului Anonimus. Conform cronicii, la Așchileu, după înfrângerea lui Gelu ducele românilor, în secolul al ...

                                               

Așchileu Mic, Cluj

Localitatea Așchileu Mic este așezată în partea de nord a județului Cluj, la limita cu județul Sălaj. Din punct de vedere geografic se află pe paralela 46° și 58′ și pe meridianul 23° și 33′. Așchileu Mic face parte din zona deluroasă a Podișului ...

                                               

Batin, Cluj

Simon András, Gáll Enikő, Tonk Sándor, Lászlo Tamás, Maxim Aurelian, Jancsik Péter, Coroiu Teodora 2003. Atlasul localităților județului Cluj. Cluj-Napoca: Editura Suncart. ISBN 973-864300-7. Mentenanță CS1: Nume multiple: lista autorilor link. D ...

                                               

Băgara, Cluj

În Evul Mediu sat preponderent maghiar, aparținând Abației Benedictine Cluj-Mănăștur. După reforma protestantă și aducerea iezuiților la Cluj-Mănăștur a trecut în posesiunea acestora.

                                               

Băișoara, Cluj

Băișoara este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Cluj, Transilvania, România.

                                               

Bărăi, Cluj

Bărăi este un sat în comuna Căianu din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 084, localitatea apare sub numele de "Báre”.

                                               

Bedeciu, Cluj

Satul Bedeciu se află în vestul județului Cluj și este situat în Munții Gilăului și dealurile domolite ce deimitează platforma Huedin-Călata- Călățele spre vest și platforma Păniceni spre nord. Bedeciul aparține de comuna Mănăstireni și se găseșt ...

                                               

Berindu, Cluj

În Evul Mediu sat preponderent românesc, aparținând domeniului funciar al familiei Mikola. Denumirea localității provine de la berendei, populație cu rosturi militare colonizată în Transilvania în secolele XI-XII. În anii 1761-1762, odată cu desf ...

                                               

Bogata, Cluj

Localitatea actuală nu apare pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 124 și Sectio 125. A fost atestată abia în anul 1913. În Evul Mediu, în preajma așezării actuale, existau două sate, Kisbogát și Nagybogát "Mica Bogată" și "Marea ...

                                               

Boian, Cluj

Așezarea romană plasată extravilan între Boian și Ceanu Mare este înscrisă pe Lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii din România în anul 2015. În Evul Mediu sat românesc, aparținând domeniului latifundiar d ...

                                               

Boju, Cluj

Boju este un sat în comuna Cojocna din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 096, localitatea apare sub numele de "Boas ”.

                                               

Bolduț, Cluj

Așezarea romană, plasată intravilan, pe malul drept al văii Horgoș, este înscrisă pe Lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii din România în anul 2015. În Evul Mediu sat preponderent maghiar, după 1600 un tim ...

                                               

Bologa, Cluj

Localitatea este aflată la confluența râului Crișul Repede cu râul Săcuieu Hențu confluența mai este numită local și "gura apelor", totodată la poalele Muntelui Vlădeasa, cel mai apropiat oraș fiind Huedin. Legături cu exteriorul sunt asigurate p ...

                                               

Bonț, Cluj

Satul inițial preponderent maghiar {necesită citare} a aparținut în Evul Mediu domeniului latifundiar al familiei nobiliare maghiare Kendi {necesită citare}. În secolul al XVII-lea după devastarea satului {necesită citare}, repopulat cu români {n ...

                                               

Borzești, Cluj

Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 109 satul Borzești apare sub numele de Berkes. La est de sat pe hartă este marcat prin semnul π locul public de pedepsire a delicvenților în perioada medievală. Satul și-a schimbat în anul 19 ...

                                               

Boteni, Cluj

Satul apare menționat în 1349 sub numele de Boothaza sau Boothhaza, 1350 Bothaza, 1414 Bothhaza, 1457 poss. Bothhaza, 1733 Both-haza, 1750 Bothaza și 1850 Bothaza.

                                               

Bunești, Cluj

În proxima vecinătate, terenul pe care în care în trecut a existat un sat cu numele Sângeorz în maghiară Viziszentgyörgy, în germană St.Georgen, atestat din anul 1334, din secolul al XVII-lea depopulat.

                                               

Buru, Cluj

Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 109 localitatea apare sub numele de "Borrev ”. La sudul localității, pe această hartă sunt prezentate mai multe șteampuri de prelucrare a minereurilor de fier" Eisen-Hammer-Mühlen”, înșirate ...

                                               

Buza, Cluj

Comuna Buza se află în nord-estul județului Cluj, la 80 de km de Cluj-Napoca, 50 de km de Dej și 35 de km de Gherla. Este situată la poalele Dealului Ascuțit, care aparține dealurilor Jimborului. Localitatea are o populație de 1.213 locuitori. Bu ...

                                               

Cacova Ierii, Cluj

Cacova Ierii este un sat în comuna Iara din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 108 satul Cacova Ierii apare sub numele de Ivánfalva.

                                               

Calna, Cluj

Iustin Marchiș, teolog și duhovnic, preot la Biserica Stavropoleos din București. Grigor P. Pop, prof. univ. dr., geograf la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Victor A. Domsa: ziarist, redactor șef al ziarului Tribuna Sibiului.

                                               

Cara, Cluj

Cara este un sat în comuna Cojocna din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 084, localitatea apare sub numele de "Kara ”.

                                               

Cătălina, Cluj

Cătălina este un sat în comuna Panticeu din județul Cluj, Transilvania, România. Situată la aproximativ 45-50 de km de Cluj-Napoca, Cătălina este străbătută de șoseaua județeană DJ109 care face legătura între Cluj-Napoca, Chinteni-Deusu-Băbuțiu-V ...

                                               

Câmpenești, Cluj

În Evul Mediu a existat aici un sat cu numele Miskelteleke, între timp dispărut.Satul Câmpenești este atestat istoric în comuna Apahida relativ târziu, mai precis în anul 1910. În 2011 erau înregistrați aproape 160 de locuitori. Codul poștal al l ...

                                               

Ceanu Mare, Cluj

Ceanu Mare este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Cluj, Transilvania, România. Comuna se află la o distanță de 61 km, față de Cluj-Napoca, și la 20 de km de cel mai apropiat oraș, Câmpia Turzii.

                                               

Ceanu Mic, Cluj

Pe aici trecea probabil drumul roman care unea Potaissa Turda cu Napoca Cluj. Așezarea romană din punctul" Valea Rozelor” este înscrisă pe Lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii din România în anul 2015. Sa ...

                                               

Cerc, Cluj

Satul Cerc nu apare pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 sectio 094. Localitatea este atestată documentar din anul 1840, unde se precizează că la acea dată era un cătun al satului învecinat Finișel K.Fenes pe Harta Iosefină. Satul fost ...

                                               

Cetan, Cluj

În 1540 Cetanul, întemeiat la o dată necunoscută, a fost pentru prima dată menționat în document cu numele Chyathan. Numele localității s-a menținut până astăzi, modificările survenite în timp fiind mai ales de natură ortografică. Potrivit Dicțio ...

                                               

Cheia, Cluj

În punctul "Piatra Tăiată" în maghiară Vágottkő monument istoric situat în apropiere de "Izvorul Romanilor", coordonatele izvorului: 46°3528"N 23°4241"se afla în perioada romană principala carieră a orașului și a castrului roman Potaissa. În seco ...

                                               

Chesău, Cluj

Localitatea apare atestată pentru prima oară în 1312 ca și via a Polotka tendit versus silvam Kezw, iar ulterior în 1332 sacerdos de Kezev, 1333 sacerdos de Kezy, 1334 sacerdos de Kesev Gesev),1335 sacerdos de Kezu, 1362 poss. Kezu, 1430-1489 Kez ...

                                               

Chidea, Cluj

Satul Chidea se află aproape de izvoarele Pârâului Chidea. În Chidea se pătrunde dinspre Ciumăfaia pe un drum pietruit în dreptul kilometrului 17 al șoselei Răscruci – Hida, care urmează malul acestui pârâu. Distanța de la șosea până în sat este ...

                                               

Ciucea, Cluj

Ciucea este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Cluj, Transilvania, România. Aici se află Casa Memorială Conacul Octavian Goga.

                                               

Ciumăfaia, Cluj

Sunt posibile și alte etimologii, dată fiind existența unei buruieni otrăvitoare care crește îndeosebi pe maidane, locuri părăsite etc., denumită "ciumăfaie", "ciumăhaie", "ciuma fetei" etc. Trebuie amintit faptul că etimologia pornește de la lat ...

                                               

Ciurgău, Cluj

Localitatea este situată în partea sud-estică a județului Cluj, pe cursul superior al văii Ciurgăului ce traverseazǎ așezarea, vărsându-se în Râul Valea Lată, Arieș.

                                               

Coasta, Cluj

Coasta este un sat în comuna Bonțida din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 073, localitatea apare sub numele de "Gyulatelke”. Prima mențiune documentară este din anul 1318. În anul 1910 av ...

                                               

Comșești, Cluj

Tumulii din punctul" Castăi” sunt înscriși pe Lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii din România în anul 2015. În anul 1355 se numea Komiatzek ", în 1367 Kampuszadzegh”, în 1442 "Kampyadzegh", în 1733 Komia ...

                                               

Copăceni, Cluj

Copăceni este un sat în comuna Săndulești din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 109, satul apare sub numele de Koppánd.

                                               

Coplean, Cluj

Satul este situat pe șoseaua Dej - Baia Mare, la distanță de 8 km de municipiul Dej. Satul este așezat pe malul drept al râului Someș, la apus de Castrul Roman de la Cășeiu și în vecinătatea fostului Castel Haller, o clădire medievală din secolul ...

                                               

Corneni, Cluj

Satul a aparținut în Evul Mediu domeniului latifundiar al familiei nobiliare maghiare Kendi. După 1600 au fost colonizate aici numeroase familii de români. Comunitatea reformată-calvină s-a dizolvat în secolul al XIX-lea, din lipsă de credincioși ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →