★ Free online encyclopedia. Did you know? page 342                                               

Românești, Dâmbovița

Românești este un sat în comuna Potlogi din județul Dâmbovița, Muntenia, România. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Românești era reședința și unicul sat al unei comune de sine stătătoare din plasa Bolintinu a județului Dâmbovița, având 1500 de ...

                                               

Săcueni, Dâmbovița

La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul Săcueni alcătuia o comună de sine stătătoare din plaiul Dealul-Dâmbovița din județul Dâmbovița, având 719 locuitori. În comuna Săcueni funcționau o biserică, o școală, fabrici de var, țuică și cărămidă. În ...

                                               

Sălcioara, Dâmbovița

Sălcioara este un sat în comuna cu același nume din județul Dâmbovița, Muntenia, România. Satul se află în partea de sud-est a județului, pe malul stâng al râului Dâmbovița. La recensământul din 18 martie 2002, populația satului Sălcioara era de ...

                                               

Sălcuța, Dâmbovița

Sălcuța este un sat ce aparține orașului Titu din județul Dâmbovița, Muntenia, România. La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul purta numele de Cornetu și era reședința comunei Cornetu din plasa Bolintinu a județului Dâmbovița. Comuna era format ...

                                               

Scheiu de Jos, Dâmbovița

Scheiu de Jos este un sat în comuna Ludești din județul Dâmbovița, Muntenia, România. Este situat la 35 km de Târgoviște și 28 km de Găești, într-o zonă deluroasă din podișul Getic.

                                               

Serdanu, Dâmbovița

Serdanu este un sat în comuna Lungulețu din județul Dâmbovița, Muntenia, România. La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul Serdanu era reședința unei comune din plasa Bolintinul a județului Dâmbovița, fiind formată din satele Răiculești și Serdan ...

                                               

Ungureni (Corbii Mari), Dâmbovița

Ungureni este un sat în comuna Corbii Mari din județul Dâmbovița, Muntenia, România. Satul cu numele de Ungureni a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea, pe teritoriul comunei Fundu Părului din județul Vlașca plasa Neajlov. În 1925, comuna Fun ...

                                               

Urseiu, Dâmbovița

Urseiu este un sat în comuna Vișinești din județul Dâmbovița, Muntenia, România. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Urseiu era reședința comunei Urseiu, formată din satele Puturosu și Urseiu, având 745 de locuitori. Aici funcționau 4 mori de apă, ...

                                               

Valea Lungă-Cricov, Dâmbovița

Valea Lungă-Cricov este satul de reședință al comunei Valea Lungă din județul Dâmbovița, Muntenia, România. La sfârșitul secolului al XIX-lea, localitatea se numea Valea Lungă și era reședința comunei Valea Lungă, din plaiul Prahova al județului ...

                                               

Valea Lungă-Gorgota, Dâmbovița

Valea Lungă-Gorgota este un sat în comuna Valea Lungă din județul Dâmbovița, Muntenia, România. La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul purta numele de Valea Lungă și era reședința comunei cu același nume din plaiul Ialomița-Dâmbovița al județul ...

                                               

Bistreț, Dolj

Bistreț este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Dolj, Oltenia, România. Se află în partea de sud a județului, în Lunca Dunării, pe malul nordic al lacului Bistreț. Se află la o distanță de 73 km față de Craiova.

                                               

Braniște (Podari), Dolj

Aici, se află una dintre cele mai importante mănăstiri din județul Dolj, și anume Mănăstirea Jitianu. Mircea cel Bătrân a construit aici prima biserică în memoria celor căzuți la Rovine. Aici a mai fost înființată de către domnitorul Cuza prima ș ...

                                               

Foișor, Dolj

Foișor este un sat în comuna Drănic din județul Dolj, Oltenia, România. Este legat de orașul Segarcea prin DC48 cu o lungime totală de 10 km. În prezent drumul este neasfaltat. Denumirea satului provine de la poziționarea lui pe forma geografică ...

                                               

Lipovu de Sus, Dolj

Lipovu de Sus este un sat în comuna Lipovu din județul Dolj, Oltenia, România. Cod poștal: 207.355. Satul Lipovu nu Lipovu de Sus este atestat la 4 octombrie 1569 într-un document unde se menționează: "Din mila lui Dumnezeu, Io Alexandru Voievod ...

                                               

Motoci, Dolj

Motoci este un sat în comuna Mischii din județul Dolj, Oltenia, România. Satul Motoci a fost inființat în anul 1713 când un păstor Marin motocul s-a așezat cu turma de oi pe aceste locuri, fiind apoi urmat și de alti ciobani din nordul județului ...

                                               

Poiana Mare, Dolj

Comuna Poiana Mare este situată în sud – vestul județului Dolj, pe malul stâng al Dunării, acolo unde fluviul creează cel mai mare meandru din tot cursul său. Localitatea face parte din marea unitate structurală, Câmpia Română, fiind așezată la c ...

                                               

Tatomirești, Dolj

Tatomirești este un sat în comuna Brădești din județul Dolj, Oltenia, România. Tatomirești cod postal: 207111 este astăzi o localitate de pe malul stâng al Jiului, de la europeana autostradă și de la calea ferată electrificată, dublă, Craiova – F ...

                                               

Mălureni, Galați

Mălureni este un sat în comuna Nicorești din județul Galați, Moldova, România. Satul Mălureni se găsește la o distanță de aproximativ 15 km de orașul Tecuci și la aproximativ 30 km de orașul Mărășești. Din centrul comunei Nicorești se ajunge în s ...

                                               

Mândrești, Galați

Mândrești este un sat în comuna Valea Mărului din județul Galați, Moldova, România. Pâna la ultima împățirire administrativă a fost comună. Satul este asezat pe valea râului Gerului care curge de la nord la sud, pârâu care iși are izvorul la nord ...

                                               

Rogojeni, Galați

Rogojeni este un sat în comuna Suceveni din județul Galați, Moldova, România. Localitate de frontieră, situată la granița cu Republica Moldova. Satul este așezat între râul Prut și pârâul Horincea. Este localitatea de origine a scriitorului popor ...

                                               

Șivița, Galați

Șivița este un sat în comuna Tulucești din județul Galați, Moldova, România. Teritoriul satului este locuit de la sfârșitul epocii preistorice, datorită condițiilor geografice prielnice oferite de terasa inferioară a Prutului, care avea, atunci, ...

                                               

Cetățuia, Giurgiu

Satul Cetățuia ia ființă în anul 1854 când, conform lucrării "Monografia satului Cetățuia”, patru familii pun bazele acestei noi așezări. În lucrarea sus numită sunt amintite numele lui Fereșteanu Stanciu din Fereasca și Neguț de la Pietroșani.O ...

                                               

Hulubești, Giurgiu

Hulubești este un sat în comuna Călugăreni din județul Giurgiu, Muntenia, România. Satul se află în vestul comunei, pe malul Câlniștei. A existat în trecut un sat Hulubești pe malul Neajlovului, dar acesta a fost depopulat în secolul al XIX-lea, ...

                                               

Poenari, Giurgiu

Atestat la 3 aprilie 1618, satul Poenari a fost înființat de postelnicul Mâinea care primește moșia drept danie pentru vitejia de care dăduse dovadă în luptă. Cel mai de seama urmaș al postelnicului a fost vornicul Apostol din Poenari, boier tena ...

                                               

Răsuceni, Giurgiu

Răsuceni este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Giurgiu, Muntenia, România. Satul se află în vestul județului, în Câmpia Găvanu-Burdea. Comuna Răsuceni are în componența actuală patru sate: Răsuceni, Carapancea, Satu Nou ș ...

                                               

Vadu Lat, Giurgiu

Vadu Lat este un sat în comuna Bucșani din județul Giurgiu, Muntenia, România. Se află în partea de nord a județului, în Câmpia Găvanu-Burdea, la gura de vărsare a Dâmbovnicului în Neajlov. La recensământul din 2002 avea o populație de 840 locuitori.

                                               

Brădiceni, Gorj

Prima atestare documentară este din 30 aprilie 1518 când Neagoe Basarab întărește lui Detco, Tatul și alții stăpânirile peste cumpărăturile din Brădiceni. Și iar a cumparat Detco singur partea lui Drăgoi și Stan din Brădiceni pentru 600 de florin ...

                                               

Cărpiniș, Gorj

Cărpiniș este un sat în comuna Crasna din județul Gorj, Oltenia, România. Se află în partea de nord-est a județului, în ulucul depresionar subcarpatic.

                                               

Fărcășești, Gorj

Fărcășești este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Gorj, Oltenia, România. Se află în partea de est a județului, Oltenia, România.

                                               

Frasin, Gorj

Frasin este un sat în comuna Vladimir din județul Gorj, Oltenia, România. Satul Frasin este de formă liniară. De la intersecția cu drumul Moțeștilor, mergând spre nord, nu mai sunt case. Vin câmpuri cultivate și apoi, ca la un kilometru, începe R ...

                                               

Horezu, Gorj

Biserica de lemn din Horezu, Gorj. Satul Horezu este plasat la nord-vest de Turcinești și Cartiu, fiind așezat pe dealuri separate între ele și formând mai multe ulițe: Brătoi, Văleni, Gruiul Lung, Gruiul Scurt, Strâmba și Padina. Pentru prima oa ...

                                               

Magherești, Gorj

Magherești este un sat în comuna Săcelu din județul Gorj, Oltenia, România. Asezare si necropolă, daco-romani, sec.II-III. Cercetari de salvare s-au realizat între anii 1976-1978 și 1980-1987. Au fost identificate o așezare daco-romană în punctul ...

                                               

Seciurile, Gorj

Seciurile este un sat în comuna Roșia de Amaradia din județul Gorj, Oltenia, România. În mai 2006, aici a avut loc o alunecare de teren în urma căreia sătenii și-au pierdut casele, 116 la număr. Aceasta a fost una dintre cele mai mari calamități ...

                                               

Seuca, Gorj

Seuca, este un sat în comuna Peștișani din județul Gorj, Oltenia, România. Prima atestare documentară a satului Seuca este 20 septembrie 1604, când Radu Șerban printr-un act din data amintită, întărește lui Petru-armaș stăpânire peste ocina din S ...

                                               

Slivilești, Gorj

Slivilești este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Gorj, Oltenia, România. Se află în partea de sud-vest a județului, în Dealurile Jilțurilor. Relieful din regiune este deluros, dealuri care provin din fragmentarea Piemontu ...

                                               

Cârța, Harghita

Cârța este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Harghita, Transilvania, România.

                                               

Ciucsângeorgiu, Harghita

Ciucsângeorgiu este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Harghita, Transilvania, România. Se află în partea de sud-est a județului, în Depresiunea Ciucului.

                                               

Corund, Harghita

Corund este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Harghita, Transilvania, România. Se află în partea de vest a județului, în Depresiunea Praid. Localitatea este cunoscută ca un centru de ceramică populară.

                                               

Cozmeni, Harghita

Cozmeni este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Harghita, Transilvania, România. Până în anul 2002 a aparținut comunei Sânmartin.

                                               

Crișeni, Harghita

Crișeni este un sat în comuna Atid din județul Harghita, Transilvania, România. Satul Crișeni este situat pe valea pârâului Cușmed, la 6 km vest de Atid. Este sat de hotar al județului Harghita. Accesul este din Sângeorgiu de Pădure spre Bezid pe ...

                                               

Fântâna Brazilor, Harghita

Fântâna Brazilor, mai demult Feniocut, este un sat în comuna Corund din județul Harghita, Transilvania, România. Populația satului este creștină, catolică și unitariană.

                                               

Gălăuțaș, Harghita

Mormântul Eroilor Români din Primul și Al Doilea Război Mondial. Mormântul comun este amplasat în cimitir. Acesta este locul de odihnă veșnică pentru eroii români căzuți în cele Două Războaie Mondiale. Numărul celor înhumați în mormânt este necun ...

                                               

Gârciu, Harghita

Gârciu este un sat în comuna Racu din județul Harghita, Transilvania, România. În 1964, localitatea a fost redenumită în Satu Nou. Pe atunci făcea parte din raionul Ciuc, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară. În 1968, la reorganizarea administrativă ...

                                               

Lueta, Harghita

Lueta este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Harghita, Transilvania, România. Se află în partea de sud-vest a județului.

                                               

Lupeni, Harghita

Lupeni, mai demult Farcașfalău, este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Harghita, Transilvania, România.

                                               

Mădăraș, Harghita

Mădăraș este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Harghita, Transilvania, România. S-a desprins în anul 2004 din comuna Dănești.

                                               

Mărtiniș, Harghita

Mărtiniș este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Harghita, Transilvania, România.

                                               

Merești, Harghita

Localitatea Merești este situată în partea de sud a județului Harghita la limita cu județul Covasna, pe valea pârâului cu același nume, la poalele vestice ale Munților Harghitei, pe drumul județean 132A, Mărtiniș - Merești - Vârghiș.

                                               

Mihăileni, Harghita

Mihăileni, mai demult Cic-Sânmihai, este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Harghita, Transilvania, România.

                                               

Ocland, Harghita

Localitatea este situată în partea de sud a județului Harghita, pe valea Homorodului Mic, la poalele sud-vestice ale Munților Harghitei, în Depresiunea Homoroadelor, pe drumul județean 131, Sânpaul - Ocland - Vârghiș.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →