★ Free online encyclopedia. Did you know? page 347                                               

Vețel, Hunedoara

În această localitate, pe malul Mureșului, se găsesc vestigiile castrului roman și așezării civile aferente cu numele de Micia. De o parte și de alta a căii ferate actuale, se văd ruinele castrului, băile romane și urmele unui amfiteatru. Deși av ...

                                               

Vica, Hunedoara

Biserica "Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” a fost construită între anii 1993 și 2010, după planurile arhitectului Alexandru Rugescu din Deva, din inițiativa preotului Ovidiu Stretean. Este un lăcaș de cult de plan dreptunghiular, cu absida semic ...

                                               

Zam, Hunedoara

Castelul Nopcsa proprietar actual: Spitalul de Psihiatrie Zam. La înființare, castelul a fost proprietatea familiei Nopcsa. Biserica de lemn "Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”.

                                               

Zdrapți, Hunedoara

În partea superioară a văii Crișului Alb, în satul Zdrapți, se găsește o biserică din cărămidă, cu hramul "Sfântul Ierarh Nicolae”, compusă dintr-un altar semicircular nedecroșat, o navă dreptunghiulară de dimensiuni medii, compartimentată la int ...

                                               

Broșteni, Ialomița

Satul Broșteni apare atestat documentar întâia oară în anul 1608, într-un hrisov al voievodului Radu Șerban, pentru ca în veacul următor, al XVIII-lea, să fie pomenită de mai multe ori moșia Broșteanca, întinsă din apa Ialomiței până la Brăgăreas ...

                                               

Condeești, Ialomița

Condeești este un sat în comuna Bărcănești din județul Ialomița, Muntenia, România. Ea cuprinde și fostele sate Uliești și Pelinu.

                                               

Copuzu, Ialomița

Sub numele de Cervenia, așezarea era atestată într-un zapis din anul 1621. Mai târziu, satului i s-a zis Copuzu, după slavonescul pentru "tufiș", însemnând așadar satul din "locul cu tufișuri". Moșia Copuzu a devenit proprietate a Mănăstirii Căld ...

                                               

Crăsanii de Jos, Ialomița

Crăsanii de Jos este un sat în comuna Balaciu din județul Ialomița, Muntenia, România. La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul purta numele de Fundu Crăsani și era reședința comunei Fundu Crăsani din plasa Ialomița-Balta, județul Ialomița. Comun ...

                                               

Horia, Ialomița

Horia este un sat în comuna Axintele din județul Ialomița, Muntenia, România. La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul Horia, denumit pe atunci Vadu Pietros, făcea parte din comuna Fundu-Crăsani din plasa Ialomița-Balta a județului Ialomița. În 1 ...

                                               

Malu Roșu, Ialomița

Malu Roșu este un sat în comuna Armășești din județul Ialomița, Muntenia, România. Începând cu 1931, satul Malu Roșu, denumit pe atunci Rădulești s-a separat de comuna Armășești și a format o comună separată. În 1950, comuna Rădulești a trecut în ...

                                               

Mihail Kogălniceanu, Ialomița

Mihail Kogălniceanu este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Ialomița, Muntenia, România. Se află în partea de est a județului, în Câmpia Călmățuiului.

                                               

Slătioarele, Ialomița

Slătioarele este un sat în comuna Jilavele din județul Ialomița, Muntenia, România. Satul Slatioarele face parte din comuna Jilavele, judetul Ialomita, fiind situat in partea de nord-vest a acestuia, la o distanta de cca. 10 km de municipiul Urzi ...

                                               

Stelnica, Ialomița

Repertoriu selectiv. 1.1. Suprafață, vecinătăți Comuna Stelnica este situată în partea estică a județului Ialomița. Localitatea se află la o distanța de circa 44 km. E-S-de Slobozia și circa 5 km. N-N-de Fetești, iar satul Maltezi la 0.5 km. N de ...

                                               

Alexandru I. Cuza, Iași

Satul Alexandru Ioan Cuza a fost strămutat pe 16 noiembrie 1878 de pe malul vestic al râului Siret într-o zonă mai puțin predispusă la inundații. Vechiul nume al satului era Șcheuleț. În apropierea satului există două situri arheologice: unul la ...

                                               

Bivolari, Iași

Satul a fost atestat documentar pentru prima dată într-un hrisov de proprietate din 1548 sub numele rusesc Derenie, în traducere Cornișor, copac care face fructe coarne. La acea dată moșia satului era în proprietatea lui Ștefan Negrul, a stolnicu ...

                                               

Bosia, Iași

Se află în sud-estul Câmpiei Moldovei sau Jijiei subunitate a Podișului Moldovei. Bosia se află la 7 km sud-est de comuna Golăiești, circa 10 km nord de comuna Țuțora și la 15 km est de municipiul Iași. Localitatea este străbătută de Jijia Veche.

                                               

Brătești, Iași

Brătești este un sat în comuna Stolniceni-Prăjescu din județul Iași, Moldova, România. Satul Brătești este situat la 5 km S-V de orașul Pașcani, pe dealul care desparte văile râurilor Siret și Moldova, aparținând din punct de vedere administrativ ...

                                               

Cotnari, Iași

Cotnari este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Iași, Moldova, România. Regiunea Cotnari este cunoscută pentru viile sale, din care iese cel mai renumit vin românesc: Grasă de Cotnari. Viile sunt situate pe versantul estic ...

                                               

Dolhești, Iași

Reîntorși în satul natal după 50 ani, doi frați: medicul cardiolog Constantin Baciu n. 1919 și inginerul Petru Baciu n. 1925 au decis să investească averea agonisită de ei în modernizarea acestuia. Între anii 2001-2005 au investit peste 1.5 milio ...

                                               

Feredeni, Iași

Își are originile în a treia domnie a lui Petru Șchiopul 17 octombrie 1583 - 29 august 1591. Acest domnitor pune stăpân pe Hatmanul Andrei peste satul Feredeni din ținutul ocolului Hîrlăului în anul 1590. Acesta este anul de atestare.

                                               

Hărpășești, Iași

Satul Hărpășești se află în Podișul Moldovei, la contactul acestuia cu Podișul Bârladului. El se învecinează la nord cu satul Scobâlțeni care aparține de orașul Podu Iloaiei, la est cu satul Chilișoaia din comuna Dumești, la sud cu cătunul Pădure ...

                                               

Hârtoape, Iași

Localitatea s-a format pe terasele de pe malul stâng al râului Siret, fiind poziționată în partea de sud-est a Podișului Sucevei. Satul este limitat de dealul Peter 350 m altitidine în partea de nord-est, iar la est de dealul Ruginii 294 m altitu ...

                                               

Hermeziu, Iași

La începutul secolului al XVIII-lea, satul purta numele de Trifeștii vechi. În anul 1807, Sofia Hermeziu, o proprietară din Basarabia, mama scriitorului Costache Negruzzi 1808-1868, s-a căsătorit cu Dinu Negruț, primind conacul din sat ca zestre. ...

                                               

Iazu Vechi, Iași

Iazu Vechi este un sat în comuna Șipote din județul Iași, Moldova, România. Începuturile satului IAZU VECHI trebuie căutate înainte de anul 1879, atunci când apar primele atestări istorice ale satului vecin Iazu Nou. Întru cât se înființează în i ...

                                               

Ipatele, Iași

În vechime, satul Ipatele s-a numit Mogoșești și a făcut parte din Ținutul Vaslui. Prima atestare documentară datează din jurul anului 1400. Nu există date precise cu privire la existența aici a unui lăcaș de cult, dar acesta trebuie să fi exista ...

                                               

Izvoarele, Iași

Izvoarele este un sat în comuna Răchiteni din județul Iași, Moldova, România. Este un sat destul de nou, care s-a format pe la începutul secolului al XX-lea. Primii locuitori ai satului au venit din satul vecin Răchiteni. Aceștia au fugit din cal ...

                                               

Muncelu de Sus, Iași

Muncelu de Sus este un sat în comuna Mogoșești-Siret din județul Iași, Moldova, România. Satul Muncelul de Sus face parte din comuna Mogoșești-Siret din județul Iași, comună așezată aproximativ în centrul Moldovei, în partea de vest a județului I ...

                                               

Pietrăria, Iași

Pietrăria este un sat în comuna Bârnova din județul Iași, Moldova, România. Satul Pietrărie sau Pietrăria se află în Comuna Bârnova, Județul Iași, având un număr de aproximativ 600 de locuitori.

                                               

Scobinți, Iași

Satul Scobinți este așezat pe coasta estică a Dealului Basaraba, în dreapta văii Bahluiului, cuprinzând toată partea de vest a Dealului lui Vodă. Vechimea așezării se pierde în negura veacurilor. Astfel, pe versantul nord – vestic al "Muntelui lu ...

                                               

Șcheia (Alexandru I. Cuza), Iași

Satul Șcheia este menționat în cronica Letopisețul țărâi Moldovei, de când s-au descălecat țara și de cursul anilor și de viiața domnilor carea scrie de la Dragoș vodă până la Aron vodă de Grigore Ureche ca loc de desfășurare al bătaliei de la 6 ...

                                               

Șerbești, Iași

Satul Șerbești este situat în extremitatea sudică a județului Iași, la limita cu județul Vaslui și la circa doi kilometri est de drumul național DN24, ce leagă orașele Iași și Vaslui. Se învecinează cu satele Ciortești, Dolhești, Brădicești, Chir ...

                                               

Ungheni, Iași

Ungheni este un sat în comuna cu același nume din județul Iași, Moldova, România. Localitatea este situată pe malul vestic al Prutului, în dreptul orașului omonim din Republica Moldova, cu care a alcătuit în trecut aceeași localitate. Despre exis ...

                                               

Valea Oilor, Iași

Satul Valea Oilor este situat în comuna Bălțați, la nord de satul Bălțați, pe coordonatele 47.23° latitudine nordică - 27.10° longitudine estică. Bazinul hidrografic Valea Oii Oilor este localizat în partea de nord-est a României, se suprapune ap ...

                                               

Chiajna, Ilfov

Chiajna este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Ilfov, Muntenia, România. Conform site-ului primăriei orașului Chiajna, denumirea orașului ar putea veni de la doamna Chiajna, soția vornicului Cernica-Știrbei, proprietarul m ...

                                               

Clinceni, Ilfov

Biserica din Clinceni, cu hramul Sf. Nicolaie, numită și Biserica lui Ramadan Paleologul, datează din 1694, conform datei înscrise pe fresca de pe fațada bisericii. În 2007 a fost înălțată și restaurată catapeteasma ce datează de la 1694, din tim ...

                                               

Moara Domnească, Ilfov

Moara Domnească este un sat în comuna Găneasa din județul Ilfov, Muntenia, România. Se află la 15 km de București, capitala României. Localitatea Moara Domnească avea, la recensământul din 2011, 662 de locuitori. Satul Moara Domnească este amplas ...

                                               

Periș, Ilfov

Periș este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Ilfov, Muntenia, România. Accesul rutier este asigurat prin Drumul Național 1 spre București și Ploiesti, prin Drumul Județean 101 A, Drumul Județean 101 B spre șos Buftea -Ploi ...

                                               

Piteasca, Ilfov

Piteasca este un sat în comuna Găneasa din județul Ilfov, Muntenia, România. La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul era reședința comunei Piteasca-Pasărea, formată din satele Piteasca, Cozieni și Pasărea, arondată plășii Dâmbovița din județul I ...

                                               

Roșu, Ilfov

Roșu este un sat în comuna Chiajna din județul Ilfov, Muntenia, România. La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul Roșu era reședința unei comune de sine stătătoare, formată din satele Roșu, Giulești, Crângași, Catanele și Boja, având în total 800 ...

                                               

Siliștea Snagovului, Ilfov

Siliștea Snagovului este un sat în comuna Gruiu din județul Ilfov, Muntenia, România. Se află în partea de nord a județului, Muntenia, România. La recensământul din 2019 avea o populatie de 2.284 locuitori.

                                               

Sintești, Ilfov

Fierul vechi a pus pe hartă Sinteștiul. Dolce farniente-ul rromilor cu proprietăți de milioane de euro de lângă București, 30 ianuarie 2013, Vlad Ignat, Adevărul. Adio, turnulețe!, 1 martie 2008, Laurențiu Mihu, Evenimentul zilei. Țiganii de modă ...

                                               

Tânganu, Ilfov

Tânganu este un sat în comuna Cernica din județul Ilfov, Muntenia, România. Localitatea are stație de cale ferată pe tronsonul București - Oltenița. La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul era reședința unei comune formate din satele Tânganu și ...

                                               

Tunari, Ilfov

Comuna se află în centrul județului, la nord de București și la est de Otopeni, pe malurile râului Pasărea care izvorăște din apropierea comunei, de lângă aeroportul Henri Coandă. Prin comună trece șoseaua județeană DJ100, care o leagă spre vest ...

                                               

Ardusat, Maramureș

Ardusat este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Maramureș, Transilvania, România. Este renumit pe plan național și internațional prin corul popular care a primit numeroase premii. Satul este înfrățit cu localitatea Vernier ...

                                               

Ariniș, Maramureș

Ariniș este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Maramureș, Transilvania, România.

                                               

Asuaju de Sus, Maramureș

Asuaju de Sus este situat in zona de sud-vest a județului Maramureș, la 45 km de Baia Mare, reședinta județului, în zona etnografică cunoscută sub denumirea de "Țara Codrului", în vecinatatea județelor Satu Mare si Sălaj și are ca vecini comunele ...

                                               

Băsești, Maramureș

Istoric, localitatea ține de ținutul Sălajului, fapt relevat de numele maghiar al localității, în traducere "Ilienii de Sălaj". Până la desființarea județelor odată cu instaurarea regimului comunist, Băseștii au făcut parte din județul Sălaj inte ...

                                               

Berința, Maramureș

Monumentul Eroilor Români din Primul Război Mondial. Opera comemorativă a fost dezvelită în anul 1933 în curtea bisericii, în memoria eroilor care au căzut pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial. Din punct de vedere decorativ, o cască de inf ...

                                               

Bistra, Maramureș

Bistra este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Maramureș, Transilvania, România. Localitatea este compusă în majoritate din etnici ucraineni.

                                               

Bocicoel, Maramureș

Numele vechi a localității este Bocicoiul Mic. Localitate așezată în partea nordică a Maramureșului, face legătura dintre Valea Izei și Valea Vișeului, fiind situată între Bogdan Vodă și Vișeu de Jos. Înainte de regimul comunist a fost comună de ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →